MŪSŲ MISIJA – šeimai palankios aplinkos puoselėjimas

 • šeimai palankūs įstatymai;
 • šeimos vertybėms įsipareigojusi švietimo sistema;
 • šeimos vertybėms draugiška žiniasklaida;
 • šeimos atžvilgiu teigiamos visuomenės nuostatos;
 • šeimai palankios psichosocialinės paslaugos;
 • šeimai draugiška sveikatos apsaugos sistema.

MES SIEKIAME, kad

 • valstybė saugotų santuoka grįstą ir atvirą gyvybei šeimą;
 • valstybė imtųsi kompleksinių priemonių šeimai ir jos reikšmei visuomenėje stiprinti;
 • valstybė praktiškai užtikrintų tėvų teisę ugdyti vaikus pagal šeimos vertybes švietimo, sveikatos apsaugos ir viešosios komunikacijos srityse;
 • vaikus šeimoje gimdančios ir auginančios moters įnašas į bendrąją gerovę būtų prilygintas valstybės atlyginamam darbui;
 • nepilnamečiai vaikai būtų apsaugoti nuo netinkamos žalingų veiksnių įtakos.