Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /home/nsta/domains/nsta.lt/public_html/wp-includes/blocks.php on line 20
Naujai parengtos Sveikatos ugdymo programos 11-12 klasėms projektas atitinka tėvų interesus | Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija

Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija bei Lietuvos tėvų forumas š.m. rugsėjo 20 d. raštu kreipėsi į Nacionalinę švietimo agentūrą bei LR Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją dėl naujai parengto Sveikatos ugdymo programos projekto 11-12 klasėms. 

2022m. patvirtintų Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų projektų sąraše yra ir Sveikatos ugdymo bendroji programa (toliau tekste – Programa), skirta 11-12 klasės moksleiviams.

Tėvus atstovaujančios organizacijos džiaugiasi, kad ši Programa yra orientuota į sveikatai rizikingo elgesio prevenciją: ugdant sveikatos žinių raštingumą atkreipiamas mokinių dėmesys į priežastis, skatinamas  kritinis mąstymas, mokoma vertinti aplinkos reiškinius ir siekiama įgalinti mokinius sąmoningai rinktis sveikatai palankią gyvenseną. 

Tačiau tėvams nerimą kelia viešojoje erdvėje pasirodžiusios publikacijos. Jose Programa kritikuojama, kaip neturinti jaunimui aktualių psichikos sveikatos pagrindų, ligų profilaktikos ir prevencijos temų, sveikos gyvensenos ir mitybos principų, kurie Programos kritikų suprantami kaip kontraceptikų vartojimo skatinimas ir žinių apie lytiškai plintančias ligas suteikimas.

Šeimų organizacijų kreipimesi pabrėžiama, jog sveikatos ugdymas nėra lytinis švietimas. Be to, nėštumo planavimas nėra tik asmeninės sveikatos, bet pirmiausia šeimos planavimo tema, išeinanti iš sveikatos temos ribų. Rengimui šeimai šiek tiek dėmesio skiriama dorinio ugdymo programose, o žmogaus teisių temoms- pilietiškumo ugdyme.

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatyme skelbiama, jo švietimas savo paskirtį geriausiai atlieka tada, kai jo raida lenkia bendrąją visuomenės raidą. Tikime mokslo pažanga, kuri žmogaus sveikatos jau seniai nebesieja su ilgalaikiu, neatsakingu medikamentų vartojimo skatinimu, bet remiasi holistiniu požiūriu į žmogaus sveikatą. 

Organizacijos atkreipia dėmesį, kad pati Programa yra pagrįsta Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Sveikatos konstitucijoje pateiktu sveikatos sampratos apibrėžimu, jog sveikata – ne tik ligų nebuvimas, bet ir fizinė, psichinė-dvasinė, socialinė gerovė.

LR Švietimo tikslas išugdyti atsakingą, mąstančią, dorą asmenybę sugebančią priimti sau ir savo sveikatai, o tuo pačiu ir visuomenei palankiausius sprendimus. To moko ir naujai parengta sveikatos ugdymo programa.

Ši sveikatos ugdymo programa yra pasirenkamoji programa ir skirta pagilinti moksleivių žinias gautas ankstesnėse klasėse (1-10 kl.) kituose, su sveikata susijusiuose, dalykuose. 

Išanalizavę Programos projektą kompetetingi organizacijų ekspertai teigia, kad joje taip pat yra išlaikytas  tarpdalykiškumas, ji dera su biologijos, fizinio ugdymo, dorinio ugdymo dalykais, yra paremta šiuolaikišku požiūriu į žmogaus sveikatą ir atliepia Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos šiam dalykui keliamus tikslus bei lūkesčius. Šį naujai parengta Sveikatos ugdymo bendroji programa 11-12 klasėms atitinka tėvų interesus, todėl raginama nedelsiant ją patvirtinti.