Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /home/nsta/domains/nsta.lt/public_html/wp-includes/blocks.php on line 20
Paul Schneider, Reinhard Schwarze, Dietmar Willmann mokymai apie darbą su šeimomis Lietuvoje | Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija

Socialinės sistemos visapusiška pagalba šeimai, susidūrusiai su rimtais sunkumais, efektyviausiai teikiama, kai laikomasi subsidiarumo principo. Šis principas, įrašytas ir Vaiko teisių  apsaugos pagrindų įstatyme(4 str.7), Lietuvoje tik pradedamas įsisavinti. Vokietijoje jis yra vienas iš pagrindinių socialinės sistemos funkcionavimo principų. Remiantis subsidiarumo principu griežtai vengiama daryti už šeimą tai, ką ji pati gali atlikti, ir kartu šeima nepaliekama be pagalbos tais atvejais, kai tėvai nepajėgia pasirūpinti savimi ir savo šeimos nariais; tiek, kiek nepajėgia.

Vokietijos šeimos pagalbos sistemoje dirbančių ir didžiulę patirtį turinčių Vokietijos Oldenburgo srities Caritas organizacijos ekspertų Paul Schneider, Reinhard Schwarze ir Dietmar Willmann mokymai yra skirti vystyti konkrečius gebėjimus teikiant pagalbą šeimai, Mokymų metu planuojama  akcentuoti valstybinių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo principą, kontekstą, praktinius žingsnius ieškant geriausių sprendimų  dirbant su  pagalbos reikalingomis šeimoms. Mokymuose bus derinami teoriniai įvadai,  klausimai ir diskusijos, praktinės užduotys sprendžiant konkrečias situacijas, dalijimasis patirtimi. Galutinė mokymų forma priklausys nuo dalyvių skaičiaus ir jų dalyvavimo būdo („gyvoje“ grupėje ar nuotoliniu būdu).

Mokymai vyks 2020 m.liepos 17 dieną.

Apie mokymus:

Tikslo grupė – Nevyriausybinių organizacijų atstovai, dirbantys su šeimomis, vaikų dienos centrų darbuotojai ir savanoriai, šeimų organizacijų atstovai, socialiniai darbuotojai, besidomintys nuosekliu darbu su šeimomis, šeima-šeimai darbo metodais.

Mokymų vieta– Papilio 5, Kaunas arba nuotoliniu būdu ZOOM platformoje.

Mokymų trukmė 10:00-16:00 su kavos ir pietų pertraukomis.  Dalyviai bus vaišinami pietumis.

Mokymo programa apims kompetencijas, reikalingas stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą teikiant nuoseklią pagalbą šeimoms, reikalingoms  įgalinimo ir santykių atstatymo.

Mokymų  programa apims tris pagrindinius klausimus:

  1. Pagalbos sistema šeimoms Vokietijoje (akcentas – valdžios ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas siekiant šeimos ir vaiko gerovės).
  2. Pagrindiniai nuoseklaus darbo su šeima principai.
  3. Prevencinės priemonės šeimoms, kad jos nepatektų į krizinę situaciją, mokytųsi nesmurtinių santykių  ir išlaikytų optimalų funkcionavimą.

Mokymų metu bus pateikiami konkretūs pavyzdžiai ir atsakoma į kylančius klausimus.

Seminaras bus verčiamas į lietuvių kalbą.

Prašome REGISTRUOTIS iki liepos 13 d. el. paštu info@mususeima.lt, nurodant dalyvių skaičių, vardą, pavardę, kokią NVO atstovaujate, kontaktus, specialius maisto poreikius.

Mokymai vykdomi, įgyvendinant SADM finansuojamą NVO institucinio stiprinimo projektą “AŠIS: atstovavimo šeimų interesams stiprinimas 2019”