Organizacijos duomenys

Pavadinimas VšĮ „Laisvos visuomenės institutas“
Adresas M. K. Paco g. 4, Vilnius
Juridinio a. k. 303081003
Vadovas Kristina Zamarytė-Sakavičienė
Kontaktinis asmuo/asmenysKristina Zamarytė-Sakavičienė
Interneto psl. https://laisvavisuomene.lt/

Apie organizaciją

Tai 2013 m. įsteigta pilietinė iniciatyva, kurios misija – ginti prigimtinį žmogaus orumą, pamatines jo teises bei laisves.

Veiklos sritys

Atstovavimas šeimoms.

Veiklos mastas

Nacionalinis.

Ar ieškote savanorių?

Taip.

Kokių savanorių ieškote?

Mokančių užsienio kalbų, gali būti teisės, politikos mokslų, sociologijos studentai.

Kokioms veikloms ieškote savanorių?

Vertimas, teisinės paslaugos, pagalba organizuojant renginius.

Kuriam laikui?

Priklausomai nuo vykdomų projektų/neribotam.

Ar siūlote praktiką savo organizacijoje?

Šiuo metu ne.

Ar ieškote bendradarbių?

Taip

Sritys, kuriose ieškote bendradarbių:

Teisė, ekonomika, politika, medicina, šeimotyra.

Kuriam laikui?

Neribotam.