Organizacijos duomenys

PavadinimasAteitininkų federacija
AdresasLaisvės al. 13 , Kaunas
Juridinio a. k. 191956728
Vadovas
Kontaktinis asmuo/asmenys8 699 28 557
Interneto psl.http://www.ateitis.lt/

Apie organizaciją

Ateitininkų federacija – tai krikščioniškomis vertybėmis besiremianti organizacija, ugdanti jaunimą kritiškai mąstančiomis, jautriomis ir veikliomis asmenybėmis, kurios gerbia savo šeimos ir tautos tradicijas, aktyviai dalyvauja kuriant visuomenę ir valstybę. Ateitininkas gyvenime bei veikloje remiasi katalikiškumo, tautiškumo, visuomeniškumo, inteligentiškumo ir šeimyniškumo principais. Ateitininkų šūkis – „Visa atnaujinti Kristuje!“. Organizaciją sudaro keturios sąjungos – jaunųjų ateitininkų, moksleivių ateitininkų, studentų ateitininkų bei ateitininkų sendraugių. Ateitininkai – nuo 1911 m. nenutrūkstamai veikianti lietuviška jaunimo organizacija, vienijanti kelis tūkstančius narių Lietuvoje bei išeivijoje. Ateitininkų federacija yra LiJOT bei tarptautinių organizacijų Fimcap ir JECI-MIEC narė.

Veiklos mastas

Nacionalinis.

Ar ieškote savanorių?

Taip.