Kaip ir kiekvieną pavasarį, kviečiame Jus į visuotinį NŠTA susirinkimą, kuris įvyks 2021 m. balandžio 10 dieną, šeštadienį.

Kviečiame ne tik NŠTA narius – juridinius asmenis, bet ir visus NŠTA bičiulius , kuriems rūpi šeimos situacija ir kurie nori prisidėti prie NŠTA veiklois.

Susirinkimo metu apžvelgsime praeitus metus, tvirtinsime organizacijos veiklos ataskaitą ir brėšime tolimesnės veiklos gaires.

Susirinkimo laikas: 10 – 16 val.

Atsižvelgiant į Lietuvoje paskelbtą karantiną, susirinkimas bus organizuojamas nuotoliniu būdu.

Nesusirinkus pakankamai dalyvių, skelbiamas pakartotinas Visuotinis NŠTA susirinkimas skelbiamas 2021- balandžio 24 d. 10 val.  

Darbotvarkėje:

  • veiklos ir finansinės ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas.
  • Auditoriaus tvirtinimas.
  • Strateginio NŠTA  tikslo 2021 metams diskusija ir tvirtinimas.

Susirinkimas įvyks nuotoliniu būdu.