admin

Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija drauge su „Šeimos institutu“, Lietuvos tėvų forumu, Laisvos visuomenės institutu, jaunimo sambūriu „Pro Patria“, Nacionaliniu aktyvių  mamų sambūriu ir Elektrėnų savivaldybėje veikiančių NVO asociacija vykdo projektą „AŠIS: atstovavimo šeimų interesams stiprinimas“.

Projekto ilgalaikis tikslas yra sutelkti šeimų interesams atstovaujančias nevyriausybines organizacijas į koaliciją, siekiant nuoseklaus, efektyvaus, ilgalaikio ir plataus (apimamų sričių ir teritorine prasme) atstovavimo šeimoms nacionaliniu ir vietiniu lygmeniu. Per trumpą laikotarpį pilnai tokio tikslo pasiekti negalima, dėl to bus imamasi pradinių veiksmų šiam tikslui ateityje pasiekti.

Trumpalaikiai projekto tikslai:

 1. Inicijuoti šeimos politikos srityje veikiančių nevyriausybinių organizacijų telkimą į koaliciją.
 2. Stiprinti bendradarbiavimą tarp šeimų interesams atstovaujančių NVO ir valstybės / savivaldos institucijų.
 3. Efektyvinti šeimos politikos srityje veikiančių NVO viešųjų paslaugų teikimą.

Iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projekto vykdymui gauta
55 312 Eur.

Projekto rezultatai

 1. Studija „Nevyriausybinio sektoriaus vykdomų lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programų galimybių tyrimas“
 2. Galimybių studija „Palankios šeimai darbo aplinkos vertinimo sistemos kūrimas Lietuvoje: esamos situacijos analizė ir rekomendacijos“
 3. Rekomendacijos dėl paskatų sistemos, užtikrinančios NVO ir bendruomenių teikiamų paslaugų kokybės gerėjimą, sukūrimo ir veiksmingo viešųjų išteklių paslaugoms teikti paskirstymo
 4. Pasiūlymai dėl NVO ir valstybės ar savivaldybės institucijų ilgalaikio bendradarbiavimo mechanizmų stiprinimo
 5. Informacijos sklaida ir projekto veiklos viešinimas
 6. Projekto rezultatų pristatymas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje
 7. Foto galerija

Organizacijos duomenys

PavadinimasKaišiadorių vyskupijos šeimos centras
AdresasBirutės g. 9, Kaišiadorys
Juridinio a. k. 192068876
VadovasJudita Bernatonienė
Kontaktinis asmuo/asmenysJudita Bernatonienė, +370 671 67 610
Interneto psl.http://kaisiadorys.lcn.lt/

Apie organizaciją

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centro tikslas – ugdyti ir palaikyti šeimą remiantis katalikiškosios moralės principais. Centras organizuoja parengimo Santuokos sakramentui užsiėmimus – kursus dekanatuose, konferencijas, seminarus, taip pat vykdo įvairias krikščioniškų šeimų programas.

Veiklos sritys

Informacija ruošiama.

Veiklos mastas

Informacija ruošiama.

Organizacijos duomenys

PavadinimasKanos šeimų bendruomenė
AdresasPiliakalnio 14,  Gegužių k.,  Šiaulių r.
Juridinio a. k. 300017344
Vadovas
Kontaktinis asmuo/asmenysElina ir Arenijus Jackai, Jūratė ir Benediktas Rimeikos
Interneto psl.https://www.kana.lt/

Apie organizaciją

Kana yra tarptautinės „Chemin Neuf“ (pranc. k. „Naujasis Kelias“) bendruomenės misija šeimoms. Šią bendruomenę 1973 m. Prancūzijoje įkūrė  jėzuitas Lorent Fabre. Tai katalikiška bendruomenė su ekumeniniu pašaukimu, kurios dvasingumas remiasi šv. Ignaco Lojolos mokymu bei charizminio atsinaujinimo patirtimi. 1980 m. Prancūzijoje pradėtos organizuoti rekolekcijos sutuoktinių poroms. Po rekolekcijų poros, norėjusios toliau tęsti jų metu gautą ugdymą „Chemin Neuf“ bendruomenės parengtoje programoje, pradėjo burtis į grupeles, pavadintas Kanos brolijomis (pagal pasakojimą iš  Jono evangelijos apie vestuves, kuriose šeimininkai pristigo vyno (Jn 2, 1-12)).  Kanos brolijos išplito visame pasaulyje.  Šiuo metu jos gyvuoja 50 šalių visuose 5 kontinentuose.

Lietuvoje pirmosios Kanos rekolekcijos poroms įvyko 2002 m. Po šių rekolekcijų 7 šeimos, globojamos Šiaulių vyskupo ir „Chemin Neuf‘‘ bendruomenės, įkūrė Lietuvos Kanos šeimų bendruomenę. Šios šeimos bendruomenėje tęsė ugdymo programą bei kasmet rengė tokias rekolekcijas naujoms poroms. Kanos šeimų bendruomenė tęsia krikščioniską porų ugdymo misiją.

Svarbiausias bendruomenės tikslas – padėti sutuoktiniams (poroms) atnaujinti tarpusavio santykius, susitaikant vienam su kitu, su pačiu savimi ir su Dievu,  stiprinti šeimų tarpusavio bendrystę, gyventi krikščioniškomis vertybėmis, dalintis šia patirtimi su kitomis šeimomis, kurios patiria įvairius sunkumus, krizes ar nori pagilinti, atnaujinti poros tarpusavio ryšį.  Ypatingas dėmesys skiriamas poros pamaldumo ir  dvasingumo ugdymui.

Po vasaros rekolekcijų poros gali įsipareigoti vieneriems metams įsijungti į bendruomenės organizuojamą porų ugdymo programą. Kanos šeimų bendruomenė per vienerius kalendorinius metus organizuoja 7 dienų vasaros ir 6 dienų žiemos rekolekcijas; 2 maldos ir paskaitų savaitgalius rudenį ir pavasarį bei kelių valandų maldos ir pasidalinimo susitikimus brolijas pagal porų gyvenamąją vietą kiekvieną mėnesį. Norinčios baigti pilną ugdymo programą poros bendruomenės veikloje dalyvauja 4 metus.

Šiuo metu Lietuvos Kanos šeimų bendruomenėje dalyvauja 17 porų iš įvairių Lietuvos miestų, veikia 4 brolijos. Lietuvos Kanos šeimų bendruomenės veikloje ir renginiuose aktyviai dalyvauja Tarptautinės Kanos misijos vadovas tėvas Christophe Blin iš Prancūzijos.

Veiklos sritys

Informacija ruošiama.

Veiklos mastas

Nacionalinis.

Organizacijos duomenys

PavadinimasMokymosi šeimoje asociacija
Adresas S. Stanevičiaus g. 50-69 , Vilnius
Juridinio a. k. 304500536
Vadovas Agnė Kundrotienė
Kontaktinis asmuo/asmenys Agnė Kundrotienė
Interneto psl.http://laisvivaikai.lt/

Apie organizaciją

Esame Mokymosi šeimoje bendruomenė, kurios narius vienija meilė savo vaikams ir atsakomybė už jų ugdymą. Mes tikime, kad kiekviena šeima turi turėti galimybę rinktis, kasyra geriausia jų vaikui, ir siekiame, kad Lietuvoje, kaip laisvoje, išsivysčiusioje ir demokratinėje šalyje, šeimos galėtų ugdyti savo vaikus taip, kaip joms atrodo geriausia, pagal šeimoje puoselėjamas vertybes ir įsitikinimus. 
Su mumis galite susisiekti adresu info@laisvivaikai.lt

Organizacijos duomenys

PavadinimasGausių šeimų asociacija
AdresasKaštonų g. 3-9, Vilnius
Juridinio a. k. 124250084
VadovasAngelė Kostogrizienė
Kontaktinis asmuo/asmenysAngelė Kostogrizienė
Interneto psl.http://www.gausiseima.lt/

Apie organizaciją

Gausių šeimų asociacija savo veiklą pradėjo 2004 metais, pratęsdama Lietuvos tautosaugos bendrijos „Šeimyna“, įteisintos dar 1990 m., darbus. Pagrindiniai asociacijos tikslai – propaguoti tradicinės šeimos vertybes, kelti gausių šeimų įvaizdį visuomenėje, vykdyti įvairius projektus, susijusius su gausių šeimų ir jose augančių vaikų gerove, atstovauti gausių šeimų interesus įvairiose institucijose, vykdyti švietėjišką veiklą bei, žinoma, padėti vieni kitiems.

Šiuo metu Gausių šeimų asociacija vienija 12 gausių šeimų bendrijų iš 11 šalies rajonų. Šios bendrijos jungia apie 2000 šeimų iš visos Lietuvos, o kiekviena iš jų organizuoja savo veiklą, atsižvelgdama į savo rajono šeimų poreikius. Bendrijų nariais yra šeimos, dažniausiai auginančios 4 ir daugiau vaikų. Norint tapti nariu, reikia kreiptis į bendriją, (jeigu ji yra) pagal savo gyvenmąją vietą.

Gausių šeimų asociacija susikūrė pačių Lietuvos šeimų iniciatyva, todėl mes norime, kad gausioms šeimoms mūsų šalyje gyventi būtų lengviau, paprasčiau ir tiesiog smagiau, kad jas remtų tiek valstybės  institucijos, tiek visuomenė, tiek verslas.  Asociacijos veikla apima daug įvairių sričių: vaikų užimtumo bei šeimos laisvalaikio organizavimą, įvairius mokymus suaugusiems, susitikimus ir interesų klubus, paramą ir labdarą šeimoms bei kitus įvairius projektus.

Džiugu, kad Gausių šeimų asociacija nuo pat susikūrimo pradžios ir iki šiol bendradarbiauja su svarbiausiomis šalies valdymo institucijomis – Seimu bei Vyriausybe. Dalykiniai santykiai palaikomi ir su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Daug asociacijos pasiūlymų yra įtraukta į įstatymus, kuriais vadovaujamasi ir šiuo metu. Gausių šeimų asociacija taip pat aktyviai bendradarbiauja ir su įvairiomis nevyriausybinėmis organizacijomis.

Veiklos sritys

Informacija ruošiama.

Organizacijos duomenys

PavadinimasLietuvos šeimos centras
AdresasRotušės a. 23, Kaunas
Juridinio a. k. 135590558
VadovasVijoleta Vitkauskienė
Kontaktinis asmuo/asmenysVijoleta Vitkauskienė
Interneto psl.http://www.lietuvosseimoscentras.lt/

Apie organizaciją

Lietuvos šeimos centras įsteigtas 1990 metais. Iš pradžių jis buvo Lietuvos Caritas organizacijos dalis. Nuo 1997 metų Lietuvos šeimos centras yra savarankiška organizacija, įsteigta Lietuvos Vyskupų Konferencijos. Pagrindinis šeimos centrų uždavinys – rengti sužadėtinius Santuokos sakramentui.

Lietuvos šeimos centras yra narys:
– Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija (NŠTA) . Plačiau apie asociaciją ir jos veiklą www.nsta.lt.
– European Institute for Family Life Education (EIFLE). Plačiau  www.eifle.org.
– Federation of Catholic Family Associations in Europe (FAFCE). Plačiau www.fafce.org.

Veiklos sritys

Atstovavimas šeimoms, paslaugos šeimoms.

Veiklos mastas

Nacionalinis.

Organizacijos duomenys

PavadinimasVšĮ „Psichologinės paramos ir konsultavimo centras“
AdresasLaisvės alėja 38C, Kaunas
Juridinio a. k. 160303227
VadovasDr. Ieva Šidlauskaitė-Stripeikienė
Kontaktinis asmuo/asmenysRenata Valienė, Vilma Rudzinskienė
Interneto psl.http://ppkc.lt/

Apie organizaciją

VšĮ Psichologinės paramos ir konsultavimo centras – tai ilgą gyvavimo patirtį bei didelę profesionalių specialistų komandą turinti nevyriausybinė organizacija. Pagrindinė veiklos sritis – nacionalinių bei tarptautinių projektų įgyvendinimas, psichologinių – socialinių paslaugų teikimas (pagal vykdomus projektus – nemokamų), praktinių metodikų, mokomųjų leidinių rengimas bei specialistų mokymų vykdymas.

Teikiamos paslaugos:

 • Specializuota profesionali (individuali, grupinė) psichologinė-psichoterapinė pagalba: individualios ir grupinės psichologinės konsultacijos vaikui ir jo šeimai, suaugusiems asmenims, poroms;
 • Individualūs psichologinio-socialinio pokyčio planai;
 • Terapinės ir savipagalbos grupės suaugusiems, vaikams ir paaugliams;
 • Mediacijos paslaugos konfliktinėse situacijose esančioms šeimoms;
 • Tėvystės, psichologinės ir socialinių įgūdžių lavinimo grupės;
 • Socialinių įgūdžių lavinimo grupės, orientuotos į aktyvius, mokymosi iš patirties metodus;
 • Kompleksinės pagalbos (psichologinės, socialinės) organizavimas šeimos krizės atveju;
 • Mokomieji seminarai, paskaitos, atvejų aptarimo grupės, supervizijos, kvalifikacijos kėlimo seminarai specialistams;
 • Metodinės medžiagos ir rekomendacijų rengimas;
 • Psichologinis vaikų dienos centras (rizikos grupės vaikų ugdymas, užimtumas).

Kontaktai: info@ppkc.lt  www.ppkc.lt
Tel.: 867322562
Naujienos skelbiamos: https://www.facebook.com/vsi.ppkc/?ref=bookmarks

Veiklos sritys

Paslaugos šeimoms.

Veiklos mastas

Nacionalinis, paslaugos daugiausia teikiamos Kauno apskrityje.

Ar ieškote savanorių?

Taip.

Kokių savanorių ieškote?


Kokioms veikloms ieškote savanorių?

Pagalba vaikų dienos centro veikloje.

Kuriam laikui?

Metams.

Ar siūlote praktiką savo organizacijoje?

Taip.

Kuriam laikui?

Ar ieškote bendradarbių?

Taip.

Sritys, kuriose ieškote bendradarbių:

Bendradarbiavimo rengiant ir įgyvendinant įvairius projektus.