Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /home/nsta/domains/nsta.lt/public_html/wp-includes/blocks.php on line 20
AŠIS: atstovavimo šeimų interesams stiprinimas | Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija

Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija drauge su „Šeimos institutu“, Lietuvos tėvų forumu, Laisvos visuomenės institutu, jaunimo sambūriu „Pro Patria“, Nacionaliniu aktyvių  mamų sambūriu ir Elektrėnų savivaldybėje veikiančių NVO asociacija vykdo projektą „AŠIS: atstovavimo šeimų interesams stiprinimas“.

Projekto ilgalaikis tikslas yra sutelkti šeimų interesams atstovaujančias nevyriausybines organizacijas į koaliciją, siekiant nuoseklaus, efektyvaus, ilgalaikio ir plataus (apimamų sričių ir teritorine prasme) atstovavimo šeimoms nacionaliniu ir vietiniu lygmeniu. Per trumpą laikotarpį pilnai tokio tikslo pasiekti negalima, dėl to bus imamasi pradinių veiksmų šiam tikslui ateityje pasiekti.

Trumpalaikiai projekto tikslai:

  1. Inicijuoti šeimos politikos srityje veikiančių nevyriausybinių organizacijų telkimą į koaliciją.
  2. Stiprinti bendradarbiavimą tarp šeimų interesams atstovaujančių NVO ir valstybės / savivaldos institucijų.
  3. Efektyvinti šeimos politikos srityje veikiančių NVO viešųjų paslaugų teikimą.

Iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projekto vykdymui gauta
55 312 Eur.

Projekto rezultatai

  1. Studija „Nevyriausybinio sektoriaus vykdomų lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programų galimybių tyrimas“
  2. Galimybių studija „Palankios šeimai darbo aplinkos vertinimo sistemos kūrimas Lietuvoje: esamos situacijos analizė ir rekomendacijos“
  3. Rekomendacijos dėl paskatų sistemos, užtikrinančios NVO ir bendruomenių teikiamų paslaugų kokybės gerėjimą, sukūrimo ir veiksmingo viešųjų išteklių paslaugoms teikti paskirstymo
  4. Pasiūlymai dėl NVO ir valstybės ar savivaldybės institucijų ilgalaikio bendradarbiavimo mechanizmų stiprinimo
  5. Informacijos sklaida ir projekto veiklos viešinimas
  6. Projekto rezultatų pristatymas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje
  7. Foto galerija