admin

Organizacijos duomenys

PavadinimasDaugiavaikių šeimų asociacija „MES“
AdresasUlonų g. 5, Vilnius
Juridinio a. k. 302846639
Vadovas
Kontaktinis asmuo/asmenys+370 605 65455
Interneto psl.http://www.dsa-mes.lt/

Apie organizaciją

2012 metų rudenį įkurtos Daugiavaikių šeimų asociacijos MES tikslas – suburti darnias, visaverčiais žmonėmis vaikus auginančias gausias šeimas, kurios savo kasdieniais darbais ir poelgiais iškalbingai liudija atsakingą tėvystę.

MES nesiekiame tapti labdaros ir paramos organizacija – tai sėkmingai daro kitos, jau ne vieną dešimtmetį veikiančios visuomeninės institucijos. MES nekeliame sau tikslo žūtbūt išsireikalauti iš valstybės daugiau pinigų – paliekame šį darbą tiems, kas geriau išmano teisinius ir finansinius reikalus.

MES balsiai sakome, kad šiandien daugiau negu tris vaikus auginantys tėvai nepelnytai nuvertinami ir laikomi socialiai neatsakingais, neva šeimos planavimo įgūdžių stokojančiais asmenimis. MES teigiame, kad auginti daug vaikų yra tvirtas ir apgalvotas mūsų pasirinkimas, kuriam ryžomės ne gviešdamiesi tariamos valdiškos naudos, o vedami savo širdies balso. Tvirtiname, kad MES su dideliu džiaugsmu ir ne ką mažesne atsakomybe atsiliepėme į naujos gyvybės kvietimą ir už tai buvome apdovanoti privilegija tapti žmogaus Kūrėjais. MES esame laimingi, kad ši privilegija mums buvo suteikta ne vieną kartą!

Nesuvaidintu savo pavyzdžiu MES stengiamės įkvėpti kiekvieną darnią Lietuvos šeimą dar ir dar kartą ryžtis tėvystei, nes tik vaikų šypsenomis ir ašaromis įprasmintas gyvenimas kiekvienam iš mūsų suteikia po amžinybės pažadą – šimtmečiais gyventi savo palikuonių atmintyje. Tiems, kurie šiandien dvejoja skausmingo pasirinkimo kryžkelėje, MES sakome – drąsiai rinkitės gyvybę, nes tik tai yra verta ir teisinga, tik tai mums leidžia tapti geresniais žmonėmis.

MES siekiame atpažinti savo vaikų talentus ir padėti jiems skleistis išmintingų pedagogų šviesoje. MES stengiamės rasti būdų, kaip padėti tiems, kurių šeimos finansinė padėtis šiandien riboja kryptingo gabių vaikų lavinimo galimybes. MES žinome, kaip sunku daugiavaikei mamai derinti šeimą ir profesinę veiklą, todėl dalydamiesi gerąja asmenine patirtimi ir bendradarbiaudami su atsakingomis institucijomis esame pasiryžę ieškoti visoms suinteresuotosioms šalims priimtinų sprendimo būdų.

Organizacijos duomenys

PavadinimasAteitininkų federacija
AdresasLaisvės al. 13 , Kaunas
Juridinio a. k. 191956728
Vadovas
Kontaktinis asmuo/asmenys8 699 28 557
Interneto psl.http://www.ateitis.lt/

Apie organizaciją

Ateitininkų federacija – tai krikščioniškomis vertybėmis besiremianti organizacija, ugdanti jaunimą kritiškai mąstančiomis, jautriomis ir veikliomis asmenybėmis, kurios gerbia savo šeimos ir tautos tradicijas, aktyviai dalyvauja kuriant visuomenę ir valstybę. Ateitininkas gyvenime bei veikloje remiasi katalikiškumo, tautiškumo, visuomeniškumo, inteligentiškumo ir šeimyniškumo principais. Ateitininkų šūkis – „Visa atnaujinti Kristuje!“. Organizaciją sudaro keturios sąjungos – jaunųjų ateitininkų, moksleivių ateitininkų, studentų ateitininkų bei ateitininkų sendraugių. Ateitininkai – nuo 1911 m. nenutrūkstamai veikianti lietuviška jaunimo organizacija, vienijanti kelis tūkstančius narių Lietuvoje bei išeivijoje. Ateitininkų federacija yra LiJOT bei tarptautinių organizacijų Fimcap ir JECI-MIEC narė.

Veiklos mastas

Nacionalinis.

Ar ieškote savanorių?

Taip.

Organizacijos duomenys

PavadinimasLietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA
AdresasVilniaus m. sav. Vilniaus m. Šv. Kazimiero g. 3
Juridinio a. k. 191973072
Vadovas
Kontaktinis asmuo/asmenys
Interneto psl.https://www.pagava.lt/

Apie organizaciją

Tėvai, susibūrę į bendriją PAGAVA, siekia įgyti reikalingų žinių, kad galėtų padėti savo kurtiems ir neprigirdintiems vaikams gauti visapusišką medicininę, socialinę bei švietimo pagalbą nuo pat gimimo ir užtikrinti sėkmingą integraciją į visuomenę visais amžiaus tarpsniais.

Veiklos sritys

Veiklos mastas

Tarptautinis.

Organizacijos duomenys

PavadinimasAsociacija Vakarų Lietuvos tėvų forumas
AdresasBudelkiemio g. 13-21, Klaipėda
Juridinio a. k. 302996418
VadovasAušra Zarambienė
Kontaktinis asmuo/asmenysAušra Zarambienė, Gabrielė Burbulytė-Tsiskarishvili, Dalia Jakulytė
Interneto psl.http://vltf.lt/

Apie organizaciją

Mūsų misija – telkti ir aktyvinti tėvų bendruomenes tam, kad mūsų vaikai būtų laimingi.

Vykdydami savo misiją, mes:
– skatiname tėvų ir pedagogų bendradarbiavimą visose Vakarų Lietuvos ugdymo įstaigose;
– bendradarbiaujame su visuomeninėmis ir valstybinėmis institucijomis Lietuvoje ir užsienyje, analizuojant bei vertinant ugdymo sistemą, išaiškinant esamas problemas ir trūkumus, ugdymo partneriams teikiame pasiūlymus minėtoms problemoms spręsti;
– atstovaujame ugdytinių ir tėvų interesams, giname jų teises visose institucijose;
– inicijuojame ir įgyvendiname ugdymo aplinkos ir proceso tobulinimo projektus;
– organizuojame ir rengiame konferencijas, diskusijas, mokymus, kursus;
– skleidžiame informaciją apie galimas ugdymo kryptis, dalijamės gerąja patirtimi.

Veiklos sritys

Atstovavimas šeimoms.

Veiklos mastas

Daugiausia veikiame savivaldybės lygmenyje.

Ar ieškote savanorių?

Taip.

Kokių savanorių ieškote?

Laukiame naujų narių.

Kokioms veikloms ieškote savanorių?

Įvairioms veikloms mūsų organizacijoje: tėvų bendruomenių telkimui, aktyvinimui ir atstovavimui; bendradarbiavimui su ugdymo ir kitomis institucijomis, tobulinant ugdymo (švietimo) sistemą.

Kuriam laikui?

Neribotam .

Ar siūlote praktiką savo organizacijoje?

Ne.

Ar ieškote bendradarbių?

Taip.

Sritys, kuriose ieškote bendradarbių:

  • Bendradarbiavimui su ugdymo ir kitomis institucijomis, tobulinant ugdymo (švietimo) sistemą;
  • Bendradarbiavimui su visuomeninėmis ir valstybinėmis institucijomis Lietuvoje ir užsienyje, analizuojant bei vertinant ugdymo sistemą, išaiškinant esamas problemas ir trūkumus, teikiant pasiūlymus minėtoms problemoms spręsti;
  • Atstovaujant ugdytinių ir tėvų interesams;
  • Organizuojant ir rengiant konferencijas, diskusijas, mokymus, kursus.

Kuriam laikui?

Neribotam.

Organizacijos duomenys

Pavadinimas VšĮ „Šeimos institutas“
AdresasPagubės Sodų 15-oji g. 2, Vilnius
Juridinio a. k. 303098216
Vadovas Jolanta Ramonienė
Kontaktinis asmuo/asmenysJolanta Ramonienė 8 699 64747
Interneto psl. http://www.seimos.org/

Apie organizaciją

„Šeimos instituto“ pagrindinė veikla yra advokacija, kuria siekiama pokyčių šeimos politikoje, kad nuo politikavimo apie šeimą būtų pereita prie politikos šeimai, jos stiprinimui; taip pat siekiama šviesti ir ugdyti visuomenę, suteikiant įvairiapusę informaciją skatinti šeimų pilietinį aktyvumą; aktyviai prisidėti, kad šeima realiai taptų visuomenės pagrindu.

Įstaigos veiklos kryptys:
– šeimos politikos formavimas ir stebėsena;
– visuomenės informavimas ir švietimas;
– renginių organizavimas, socialinė reklama, visuomenės nuomonės formavimas.

Veiklos sritys

Atstovavimas šeimoms.

Veiklos mastas

Nacionalinis.

Ar ieškote savanorių?

Taip.

Kokių savanorių ieškote?

Studentų arba profesionalų praktikų.

Kokioms veikloms ieškote savanorių?

Įstaigos administravimui; socialinės reklamos kūrimui ir sklaidai; šeimos poltikos formavimo ir įgyvendinimo stebėsenai vykdyti.

Kuriam laikui?

Nuolat.

Ar siūlote praktiką savo organizacijoje?

Ne.

Ar ieškote bendradarbių?

Taip.

Sritys, kuriose ieškote bendradarbių:

Socialinės reklamos kūrimui ir sklaidai; šeimos poltikos formavimo ir įgyvendinimo stebėsenai vykdyti; šeimų NVO telkimui.

Kuriam laikui?

Nuolat.

Organizacijos duomenys

Pavadinimas VšĮ „Laisvos visuomenės institutas“
Adresas M. K. Paco g. 4, Vilnius
Juridinio a. k. 303081003
Vadovas Kristina Zamarytė-Sakavičienė
Kontaktinis asmuo/asmenysKristina Zamarytė-Sakavičienė
Interneto psl. https://laisvavisuomene.lt/

Apie organizaciją

Tai 2013 m. įsteigta pilietinė iniciatyva, kurios misija – ginti prigimtinį žmogaus orumą, pamatines jo teises bei laisves.

Veiklos sritys

Atstovavimas šeimoms.

Veiklos mastas

Nacionalinis.

Ar ieškote savanorių?

Taip.

Kokių savanorių ieškote?

Mokančių užsienio kalbų, gali būti teisės, politikos mokslų, sociologijos studentai.

Kokioms veikloms ieškote savanorių?

Vertimas, teisinės paslaugos, pagalba organizuojant renginius.

Kuriam laikui?

Priklausomai nuo vykdomų projektų/neribotam.

Ar siūlote praktiką savo organizacijoje?

Šiuo metu ne.

Ar ieškote bendradarbių?

Taip

Sritys, kuriose ieškote bendradarbių:

Teisė, ekonomika, politika, medicina, šeimotyra.

Kuriam laikui?

Neribotam.

Organizacijos duomenys

Pavadinimas Asociacija Lietuvos tėvų forumas
Adresas Veliuonos g. 18, LT–48338 Kaunas
Juridinio a. k. 300144391
Vadovas Darius Trečiakauskas
Kontaktinis asmuo/asmenysDarius Trečiakauskas (867825555)
Interneto psl. https://tevuforumas.lt/

Apie organizaciją

Lietuvos tėvų forumo misija: vienyti Lietuvos tėvus (globėjus) bendrai veiklai, kuri darytų įtaką šalies švietimo politikai; kelti visuomenės sąmoningumą ir siekti švietimo sistemos humanizavimo; atstovauti vaikų ir jaunuolių interesams, ginti jų teises.

Veiklos sritys

Atstovavimas šeimoms.

Veiklos mastas

Nacionalinis.

Ar ieškote bendradarbių?

Taip.

Sritys, kuriose ieškote bendradarbių:

Švietimas, ikimokyklinis ugdymas (darželiai).

Organizacijos duomenys

PavadinimasMotinos ir vaiko paramos labdaros fondas „Aušta“
AdresasAušros g. 7-1A, Kaunas, LT-44173
Juridinio a. k. 135590558
VadovasInga Dulinskienė
Kontaktinis asmuo/asmenysInga Dulinskienė, Lina Danusevičienė
Interneto psl.http://austa.lt/

Apie organizaciją

2000 metų vasario mėnesį Kauno Kartų namų inciatyvinės grupės dėka buvo įkurtas Vienišų mamų paramos fondas , kuris 2006 metais pakeitė pavadinimą ir šiuo metu yra Motinos ir vaiko paramos-labdaros fondas „Aušta“. Paramos fondas „Aušta“ – nepelno, paramos ir labdaros organizacija, teikianti paslaugas sunkiai gyvenančioms šeimoms, motinoms ir jų vaikams. Fondas „Aušta“ siekia kurti palaikančią ir bendruomenišką aplinką, kurios dėka motinos vystytų pasitikėjimą savo jėgomis, teigiamą savęs vertinimą bei stiprintų šeimą, atstovimas šeimoms, kurioms teikiama pagalba. Fondas yra nevyriausybinė organizacija, kuri savo veiklos finansavimu rūpinasi savarankiškai, rengdama projektus. Pagrindinis fondo tikslas aiškintis nepilnų šeimų problemas ir padėti jas spręsti bei suteikti pagalbą pagal poreikius ir turimas galimybes, kad išsaugoti vaiką šeimoje.

Veiklos sritys

Atstovavimas šeimoms, paslaugos šeimoms.

Veiklos mastas

Veikiama Kauno miesto savivaldybės teritorijoje.

Ar ieškote savanorių?

Taip.

Kokių savanorių ieškote?

Įvairaus amžiaus.

Kokioms veikloms ieškote savanorių?

Jaunimas kviečiamas savanoriškai veiklai: vaikų užimtumui, darbingo amžiaus asmenys pagalbai šeimoms teikti.

Kuriam laikui?

Pagal galimybes.

Ar siūlote praktiką savo organizacijoje?

Taip.

Kuriam laikui?

Pagal pasirinkimą semestrui arba keliems semestrams.

Ar ieškote bendradarbių?

Taip.

Sritys, kuriose ieškote bendradarbių:

Savigalbos grupėms orgaizuoti.

Kuriam laikui?

Tęstiniam procesui (trumpiausias procesas – 5 susitikimai).

Naujausi įrašai