admin

Organizacijos duomenys

Pavadinimas VšĮ „Laisvos visuomenės institutas“
Adresas M. K. Paco g. 4, Vilnius
Juridinio a. k. 303081003
Vadovas Kristina Zamarytė-Sakavičienė
Kontaktinis asmuo/asmenysKristina Zamarytė-Sakavičienė
Interneto psl. https://laisvavisuomene.lt/

Apie organizaciją

Tai 2013 m. įsteigta pilietinė iniciatyva, kurios misija – ginti prigimtinį žmogaus orumą, pamatines jo teises bei laisves.

Veiklos sritys

Atstovavimas šeimoms.

Veiklos mastas

Nacionalinis.

Ar ieškote savanorių?

Taip.

Kokių savanorių ieškote?

Mokančių užsienio kalbų, gali būti teisės, politikos mokslų, sociologijos studentai.

Kokioms veikloms ieškote savanorių?

Vertimas, teisinės paslaugos, pagalba organizuojant renginius.

Kuriam laikui?

Priklausomai nuo vykdomų projektų/neribotam.

Ar siūlote praktiką savo organizacijoje?

Šiuo metu ne.

Ar ieškote bendradarbių?

Taip

Sritys, kuriose ieškote bendradarbių:

Teisė, ekonomika, politika, medicina, šeimotyra.

Kuriam laikui?

Neribotam.

Organizacijos duomenys

Pavadinimas Asociacija Lietuvos tėvų forumas
Adresas Veliuonos g. 18, LT–48338 Kaunas
Juridinio a. k. 300144391
Vadovas Darius Trečiakauskas
Kontaktinis asmuo/asmenysDarius Trečiakauskas (867825555)
Interneto psl. https://tevuforumas.lt/

Apie organizaciją

Lietuvos tėvų forumo misija: vienyti Lietuvos tėvus (globėjus) bendrai veiklai, kuri darytų įtaką šalies švietimo politikai; kelti visuomenės sąmoningumą ir siekti švietimo sistemos humanizavimo; atstovauti vaikų ir jaunuolių interesams, ginti jų teises.

Veiklos sritys

Atstovavimas šeimoms.

Veiklos mastas

Nacionalinis.

Ar ieškote bendradarbių?

Taip.

Sritys, kuriose ieškote bendradarbių:

Švietimas, ikimokyklinis ugdymas (darželiai).

Organizacijos duomenys

PavadinimasMotinos ir vaiko paramos labdaros fondas „Aušta“
AdresasAušros g. 7-1A, Kaunas, LT-44173
Juridinio a. k. 135590558
VadovasInga Dulinskienė
Kontaktinis asmuo/asmenysInga Dulinskienė, Lina Danusevičienė
Interneto psl.http://austa.lt/

Apie organizaciją

2000 metų vasario mėnesį Kauno Kartų namų inciatyvinės grupės dėka buvo įkurtas Vienišų mamų paramos fondas , kuris 2006 metais pakeitė pavadinimą ir šiuo metu yra Motinos ir vaiko paramos-labdaros fondas „Aušta“. Paramos fondas „Aušta“ – nepelno, paramos ir labdaros organizacija, teikianti paslaugas sunkiai gyvenančioms šeimoms, motinoms ir jų vaikams. Fondas „Aušta“ siekia kurti palaikančią ir bendruomenišką aplinką, kurios dėka motinos vystytų pasitikėjimą savo jėgomis, teigiamą savęs vertinimą bei stiprintų šeimą, atstovimas šeimoms, kurioms teikiama pagalba. Fondas yra nevyriausybinė organizacija, kuri savo veiklos finansavimu rūpinasi savarankiškai, rengdama projektus. Pagrindinis fondo tikslas aiškintis nepilnų šeimų problemas ir padėti jas spręsti bei suteikti pagalbą pagal poreikius ir turimas galimybes, kad išsaugoti vaiką šeimoje.

Veiklos sritys

Atstovavimas šeimoms, paslaugos šeimoms.

Veiklos mastas

Veikiama Kauno miesto savivaldybės teritorijoje.

Ar ieškote savanorių?

Taip.

Kokių savanorių ieškote?

Įvairaus amžiaus.

Kokioms veikloms ieškote savanorių?

Jaunimas kviečiamas savanoriškai veiklai: vaikų užimtumui, darbingo amžiaus asmenys pagalbai šeimoms teikti.

Kuriam laikui?

Pagal galimybes.

Ar siūlote praktiką savo organizacijoje?

Taip.

Kuriam laikui?

Pagal pasirinkimą semestrui arba keliems semestrams.

Ar ieškote bendradarbių?

Taip.

Sritys, kuriose ieškote bendradarbių:

Savigalbos grupėms orgaizuoti.

Kuriam laikui?

Tęstiniam procesui (trumpiausias procesas – 5 susitikimai).

Naujausi įrašai