admin

AŠIS mokymai 2018
Šeimų organizacijų telkimo forumas

Dirbančio reikalavimai = šeimos poreikiai

Nuoširdus bendravimas – būtina sąlyga rezultatams pasiekti

Pilietiškos iniciatyvos kaina

Pirma pažintis su profesija: kokia ji turėtų būti?

Politologas V. Vobolevičius: šeimų organizacijos turėtų siekti didesnio sutelktumo

Radijo laida apie atstovavimą šeimų interesams (2018-11-12)

Radijo laida apie šeimų organizacijų telkimąsi (2018-11-26)

Vytautas Sinica. Ko norime mokyti vaikus apie lytiškumą?

Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija drauge su „Šeimos institutu“, Lietuvos tėvų forumu, Laisvos visuomenės institutu, jaunimo sambūriu „Pro Patria“, Nacionaliniu aktyvių  mamų sambūriu ir Elektrėnų savivaldybėje veikiančių NVO asociacija vykdo projektą „AŠIS: atstovavimo šeimų interesams stiprinimas“.

Projekto ilgalaikis tikslas yra sutelkti šeimų interesams atstovaujančias nevyriausybines organizacijas į koaliciją, siekiant nuoseklaus, efektyvaus, ilgalaikio ir plataus (apimamų sričių ir teritorine prasme) atstovavimo šeimoms nacionaliniu ir vietiniu lygmeniu. Per trumpą laikotarpį pilnai tokio tikslo pasiekti negalima, dėl to bus imamasi pradinių veiksmų šiam tikslui ateityje pasiekti.

Trumpalaikiai projekto tikslai:

  1. Inicijuoti šeimos politikos srityje veikiančių nevyriausybinių organizacijų telkimą į koaliciją.
  2. Stiprinti bendradarbiavimą tarp šeimų interesams atstovaujančių NVO ir valstybės / savivaldos institucijų.
  3. Efektyvinti šeimos politikos srityje veikiančių NVO viešųjų paslaugų teikimą.

Iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projekto vykdymui gauta
55 312 Eur.

Projekto rezultatai

  1. Studija „Nevyriausybinio sektoriaus vykdomų lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programų galimybių tyrimas“
  2. Galimybių studija „Palankios šeimai darbo aplinkos vertinimo sistemos kūrimas Lietuvoje: esamos situacijos analizė ir rekomendacijos“
  3. Rekomendacijos dėl paskatų sistemos, užtikrinančios NVO ir bendruomenių teikiamų paslaugų kokybės gerėjimą, sukūrimo ir veiksmingo viešųjų išteklių paslaugoms teikti paskirstymo
  4. Pasiūlymai dėl NVO ir valstybės ar savivaldybės institucijų ilgalaikio bendradarbiavimo mechanizmų stiprinimo
  5. Informacijos sklaida ir projekto veiklos viešinimas
  6. Foto galerija

Organizacijos duomenys

PavadinimasKaišiadorių vyskupijos šeimos centras
AdresasBirutės g. 9, Kaišiadorys
Juridinio a. k. 192068876
VadovasJudita Bernatonienė
Kontaktinis asmuo/asmenysJudita Bernatonienė, +370 671 67 610
Interneto psl.http://kaisiadorys.lcn.lt/

Apie organizaciją

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centro tikslas – ugdyti ir palaikyti šeimą remiantis katalikiškosios moralės principais. Centras organizuoja parengimo Santuokos sakramentui užsiėmimus – kursus dekanatuose, konferencijas, seminarus, taip pat vykdo įvairias krikščioniškų šeimų programas.

Veiklos sritys

Informacija ruošiama.

Veiklos mastas

Informacija ruošiama.

Organizacijos duomenys

PavadinimasKanos šeimų bendruomenė
AdresasPiliakalnio 14,  Gegužių k.,  Šiaulių r.
Juridinio a. k. 300017344
Vadovas
Kontaktinis asmuo/asmenysElina ir Arenijus Jackai, Jūratė ir Benediktas Rimeikos
Interneto psl.https://www.kana.lt/

Apie organizaciją

Kana yra tarptautinės „Chemin Neuf“ (pranc. k. „Naujasis Kelias“) bendruomenės misija šeimoms. Šią bendruomenę 1973 m. Prancūzijoje įkūrė  jėzuitas Lorent Fabre. Tai katalikiška bendruomenė su ekumeniniu pašaukimu, kurios dvasingumas remiasi šv. Ignaco Lojolos mokymu bei charizminio atsinaujinimo patirtimi. 1980 m. Prancūzijoje pradėtos organizuoti rekolekcijos sutuoktinių poroms. Po rekolekcijų poros, norėjusios toliau tęsti jų metu gautą ugdymą „Chemin Neuf“ bendruomenės parengtoje programoje, pradėjo burtis į grupeles, pavadintas Kanos brolijomis (pagal pasakojimą iš  Jono evangelijos apie vestuves, kuriose šeimininkai pristigo vyno (Jn 2, 1-12)).  Kanos brolijos išplito visame pasaulyje.  Šiuo metu jos gyvuoja 50 šalių visuose 5 kontinentuose.

Lietuvoje pirmosios Kanos rekolekcijos poroms įvyko 2002 m. Po šių rekolekcijų 7 šeimos, globojamos Šiaulių vyskupo ir „Chemin Neuf‘‘ bendruomenės, įkūrė Lietuvos Kanos šeimų bendruomenę. Šios šeimos bendruomenėje tęsė ugdymo programą bei kasmet rengė tokias rekolekcijas naujoms poroms. Kanos šeimų bendruomenė tęsia krikščioniską porų ugdymo misiją.

Svarbiausias bendruomenės tikslas – padėti sutuoktiniams (poroms) atnaujinti tarpusavio santykius, susitaikant vienam su kitu, su pačiu savimi ir su Dievu,  stiprinti šeimų tarpusavio bendrystę, gyventi krikščioniškomis vertybėmis, dalintis šia patirtimi su kitomis šeimomis, kurios patiria įvairius sunkumus, krizes ar nori pagilinti, atnaujinti poros tarpusavio ryšį.  Ypatingas dėmesys skiriamas poros pamaldumo ir  dvasingumo ugdymui.

Po vasaros rekolekcijų poros gali įsipareigoti vieneriems metams įsijungti į bendruomenės organizuojamą porų ugdymo programą. Kanos šeimų bendruomenė per vienerius kalendorinius metus organizuoja 7 dienų vasaros ir 6 dienų žiemos rekolekcijas; 2 maldos ir paskaitų savaitgalius rudenį ir pavasarį bei kelių valandų maldos ir pasidalinimo susitikimus brolijas pagal porų gyvenamąją vietą kiekvieną mėnesį. Norinčios baigti pilną ugdymo programą poros bendruomenės veikloje dalyvauja 4 metus.

Šiuo metu Lietuvos Kanos šeimų bendruomenėje dalyvauja 17 porų iš įvairių Lietuvos miestų, veikia 4 brolijos. Lietuvos Kanos šeimų bendruomenės veikloje ir renginiuose aktyviai dalyvauja Tarptautinės Kanos misijos vadovas tėvas Christophe Blin iš Prancūzijos.

Veiklos sritys

Informacija ruošiama.

Veiklos mastas

Nacionalinis.

Organizacijos duomenys

PavadinimasMotinos ir vaiko paramos labdaros fondas „Aušta“
AdresasJuozo Balčikonio g. 7-249, Vilnius
Juridinio a. k. 304500536
VadovasSamanta Adomavičiūtė-Zacharova
Kontaktinis asmuo/asmenysSamanta Adomavičiūtė-Zacharova
Interneto psl.http://laisvivaikai.lt/

Apie organizaciją

Mes esame Mokymosi šeimoje bendruomenė, kurios narius vienija meilė savo vaikams ir atsakomybė už jų ugdymą. Mūsų netenkina tai, kas šiandien vyksta tradicinėje mokykloje – mes tikime, kad ne sistema, o šeima, tėvai žino, kas yra geriausia jų vaikui, ir norime, kad Lietuvoje, kaip laisvoje, išsivysčiusioje ir demokratinėje šalyje, būtų galimybė kiekvienai šeimai rinktis tokį mokymo(si) būdą, kuris pagal šeimoje puoselėjamas vertybes ir įsitikinimus yra jiems priimtiniausias. Tokį mokymosi būdą, kurį užtikrina Lietuvos Respublikos konstitucija bei garantuoja Švietimo įstatymas.

Siekiame, kad tiems, kurie turi poreikį mokytis ar savo vaikus mokyti/ugdyti kitaip, ​Lietuvoje būtų sudaryta tokia galimybė.

Su mumis galite susisiekti adresu info@laisvivaikai.lt

Veiklos sritys

Informacija ruošiama.

Veiklos mastas

Informacija ruošiama.

Naujausi įrašai