admin

Negalėdami likti abejingi vaikų teisių klausimui raginame šeimas, kurios yra patyrusios institucinį smurtą vaiko teisių užtikrinimo srityje, pasidalinti savo istorija su mumis. Istorija gali būti anoniminė arba atskleidžianti konkrečių asmenų vardus ir pavardes. Esant poreikiui bus suteikta pirminė nemokama teisinė konsultacija, procesinių dokumentų teisinis įvertinimas. Konkretūs atvejai padėtų raginti valdžios institucijas taisyti vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą ir imtis skubių veiksmų vaiko teisių srityje.

Informaciją galima siusti el. paštu vaikai@mususeima.lt arba skambinti telefonu 8 673 77345.

Galinčius ir norinčius paremti šeimas, nukentėjusias vaiko teisių užtikrinimo srityje, kviečiame pinigėlius pervesti į specialiai šiam tikslui atidarytą NŠTA sąskaitą. Šios sąskaitos lėšos bus panaudotos šeimoms, patiriančioms institucinį smurtą dėl vaikų, taip pat teisinei ir psichologinei pagalbai šeimoms finansuoti. Nuo praeitų metų rudens su NŠTA bendradarbiaujantys teisininkai jau suteikė kvalifikuotą teisinę pagalbą beveik dvidešimčiai šeimų. Paramos prašome dėl to, kad galėtume toliau teikti pagalbą tiems, kuriems jos labiausiai reikia.

Sąskaitos nr.:
Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija
LT83 7300 0101 5670 4972.

Asociacijai taip pat galite paskirti savo 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio užpildydami FR0512 formą EDS sistemoje arba parašyti mus el. paštu info@mususeima.lt, o mes atsiųsime Jums popierinę formą užpildymui. Gautas lėšas naudosime pagalbai nukentėjusioms šeimoms teikti.

AŠIS mokymai 2018
Šeimų organizacijų telkimo forumas

Dirbančio reikalavimai = šeimos poreikiai

Nuoširdus bendravimas – būtina sąlyga rezultatams pasiekti

Pilietiškos iniciatyvos kaina

Pirma pažintis su profesija: kokia ji turėtų būti?

Politologas V. Vobolevičius: šeimų organizacijos turėtų siekti didesnio sutelktumo

Radijo laida apie atstovavimą šeimų interesams (2018-11-12)

Radijo laida apie šeimų organizacijų telkimąsi (2018-11-26)

Vytautas Sinica. Ko norime mokyti vaikus apie lytiškumą?

Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija drauge su „Šeimos institutu“, Lietuvos tėvų forumu, Laisvos visuomenės institutu, jaunimo sambūriu „Pro Patria“, Nacionaliniu aktyvių  mamų sambūriu ir Elektrėnų savivaldybėje veikiančių NVO asociacija vykdo projektą „AŠIS: atstovavimo šeimų interesams stiprinimas“.

Projekto ilgalaikis tikslas yra sutelkti šeimų interesams atstovaujančias nevyriausybines organizacijas į koaliciją, siekiant nuoseklaus, efektyvaus, ilgalaikio ir plataus (apimamų sričių ir teritorine prasme) atstovavimo šeimoms nacionaliniu ir vietiniu lygmeniu. Per trumpą laikotarpį pilnai tokio tikslo pasiekti negalima, dėl to bus imamasi pradinių veiksmų šiam tikslui ateityje pasiekti.

Trumpalaikiai projekto tikslai:

  1. Inicijuoti šeimos politikos srityje veikiančių nevyriausybinių organizacijų telkimą į koaliciją.
  2. Stiprinti bendradarbiavimą tarp šeimų interesams atstovaujančių NVO ir valstybės / savivaldos institucijų.
  3. Efektyvinti šeimos politikos srityje veikiančių NVO viešųjų paslaugų teikimą.

Iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projekto vykdymui gauta
55 312 Eur.

Projekto rezultatai

  1. Studija „Nevyriausybinio sektoriaus vykdomų lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programų galimybių tyrimas“
  2. Galimybių studija „Palankios šeimai darbo aplinkos vertinimo sistemos kūrimas Lietuvoje: esamos situacijos analizė ir rekomendacijos“
  3. Rekomendacijos dėl paskatų sistemos, užtikrinančios NVO ir bendruomenių teikiamų paslaugų kokybės gerėjimą, sukūrimo ir veiksmingo viešųjų išteklių paslaugoms teikti paskirstymo
  4. Pasiūlymai dėl NVO ir valstybės ar savivaldybės institucijų ilgalaikio bendradarbiavimo mechanizmų stiprinimo
  5. Informacijos sklaida ir projekto veiklos viešinimas
  6. Foto galerija
Naujausi įrašai